Uncategorized

De Pandays in zuid India

(Door Henk van der Vegt)
Historische blog Nr. 11

Door allerlei oorzaken zijn de blogs over de geschiedenis van het Indiase subcontinent er enige tijd wat bij ingeschoten. Tijd dus om de draad weer eens op te pakken.
Ik was gebleven bij de situatie in het zuiden gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling.
Het oudste en ook minst bekende rijk van de Cheras (zie blog) is als eerste behandeld.
Tijd om een stapje verder te gaan.:

De Pandyas.

Samen met de nog te behandelen Cholas en de voornoemde Cheras behoort dit rijk tot de zgn. Tamil-dynastieën.
De historie van dit rijk valt goed te verdelen in 3 periodes:
1– De zgn Sangam periode eindigt ergens tussen de 2e of 3e eeuw
2– De bloeiperiode van de Pandyas valt tussen de 6e en 9e eeuw
3– Een korte herleving volgt tussen 1251 en 1345. (Marco Polo noemt het het rijkste land dat hij kent)

Ook de Pandyas zijn al vanaf de 7e eeuw vC woonachtig in zuid India. In de 1e eeuw nC verplaatsen ze hun hoofdstad naar het huidige Madurai en kom je hun naam tegen in de verslagen en verdragen van de beroemde noord Indiase koning Ashok (Zie blog).
Ook de Romein Plinius (de jongere) en de latere Griekse schrijver/wetenschapper Ptolemeus maken in deze tijd melding van “Madura en het koninkrijk ‘Pandian’.
De naam “Pandya” kan overigens “stier “ betekenen, maar ook afgeleid zijn van het Tamil voor “Oud land”. (“Cheras” zou “Heuvel land” en Cholas “Nieuw Land” betekenen.)
Van alle omringende koninkrijken/stammen zijn vooral de Cheras gedurende lange tijd een trouwe bondgenoot van de Pandyas.

Voorbeeld van een Pandya tempel uit de 7e eeuw die nu nog in gebruik is: Nellaiyappar Temple in Tirunelveli.

Lord appears here to demonstrate the concept of ‘The world functions by Shiva and Sakthi together‘. Lord Shiva & Sakthi showed their holy marriage form to one of the most important Siddhar(Rishi) ‘Agaththiyar’ at this location.

At this temple pepper paste is applied and abhishekam is performed using hot water for the god ‘Juradevar’. It is a belief that high fever will get cured If the devotees follow the above method of worshiping On the karpagraha lighting the ghee lamp is the way to worship here.

(Link naar de off. website van de tempel)

Maar net als van de Cheras, is ook van de Pandyas echter weinig tot niets overgebleven uit de aanloopperiode (De “Sangam” periode). Hoe kan dat toch?
Daarvoor moeten we toch vooral de schuld geven aan een stam/groep stammen die rond het jaar 300 uit het niets lijkt op te duiken uit het noorden. Deze onbekende nieuwe en tijdelijke macht is slechts bekend onder de naam “Kalabhars”. Ze hebben enkele eeuwen geheerst, maar gek genoeg geen sporen nagelaten. (Zie wikipedia. Maar de inhoud van dit artikel wordt zelfs als niet betrouwbaar aangegeven.)
Het is alsof je in een geschiedenisboek zou lezen dat een onbekende macht Europa in het jaar 1500 binnenvalt; Het huidige Nederland, België, Frankrijk en Duitsland bezet gedurende een tijd en dan, na een revolte van de aardbodem verdwijnt. Daarbij iedereen met vragen achterlatend over wie zij nu eigenlijk waren.
Deze ‘Kalabhars’ zijn dus een mysterie in de geschiedenis van de Cheras, Cholas en Pandyans en daarmee van geheel zuid India.
Toch is deze ‘duistere’ periode niet het einde geweest voor de Pandyas.
Ze weten de “Kalabhars” te verslaan m.b.v. een nieuw opgekomen macht. De Pallavas; Dit is een rijk die niet tot de Tamil-rijken behoorde. (Maar daarover later meer.)
Vanaf dat moment kunnen de Palayas zich even de machtigsten van het zuiden wanen en gaan ze werken aan een Renaissance periode. Het is een tijd dat ze contacten leggen tot aan Mysore toe. (Diep in het huidige Karnataka)
Inkomsten komen van handel, visserij (zie het embleem met daarin 2 vissen), parels en enige landbouw.

Koninklijk embleem met 2 vissen.

In tegenstelling tot eerdere periodes en andere zuidelijke volkeren van die tijd heeft dit Pandyas rijk wel degelijk z’n sporen in het huidige zuid India nagelaten.
Iedereen die Madurai bezoekt zal ongetwijfeld onder de indruk raken van het immense tempelcomplex met z’n meer dan 33.000 beelden door velen als het mooiste van India beschouwd wordt. (Deze tempel is een aparte blog waard. )

Meenakshi Tempel in Madurai.

Ook in andere plaatsen, die vooral in het uiterste zuiden van TamilNadu liggen, trekken de paleizen en tempels van deze Palaya-periode nog steeds veel pelgrims en toeristen
Deze bloeiperiode duurt tot aan de 10 e eeuw.
Daarna is het de tijd voor de Cholas en de Pallavas. Voor de Palayas resteert slechts het huidige Sri Lanka.
Tijd dus om aandacht aan deze Cholas en Pallavas te besteden.

In een groot aantal steden in India worden jaarlijks processie-optochten gehouden met grote karren.
In TamilNadu pakken ze het groots aan. Rond de hierboven al genoemde (Pandya) Nellaiyappar Temple in Tirunelveli maken ze al ruim 5 eeuwen een rondje met wat ‘s werelds grootste kar schijnt te zijn.
Dat levert nogal wat spectaculaire beelden op.
(Wat je niet op deze beelden ziet is dat er wel eens wat mis gaat en er jaarlijks doden vallen bij dergelijke festivals.)

GOZUIDINDIA biedt Zuid-India tour pakketten om echte India te verkennen. Vakantie Zuid India laat je sprakeloos met haar schoonheid en cultuur. Geniet ervan met geleide vrijheid aangeboden door GOZUIINDIA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s